PD: Innovatie en co-creatie (4355)

Contactpersoon :dr. Mario GIELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Mario GIELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anja BECKERS 
 Mevrouw Iris DECABOOTER 
 Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
 De heer Laurent MALEK 
 Mevrouw Liesbet SMIDS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie jaar 2Overgangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 2Overgangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 2Overgangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels