Verdieping in de praktijk (4375)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbet SMIDS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Mevrouw Anja BECKERS 
 Mevrouw Bettina LUYTEN 
 Prof. dr. Hannelore BOVE 
 dr. Heidi GIELEN 
 Prof. dr. Jochen BERGS 
 Mevrouw Karolien VLAYEN 
 Arch. Katrien RAEDTS 
 De heer Kris BOETS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Liesbet SMIDS 
 Mevrouw Monique REYNDERS 
 De heer Ronny MEERTENS 
 ing. Sandra GROCHOWCZAK 
 Mevrouw Stefanie SAENEN 
 Prof. dr. Wim TOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Kennismaking met de praktijk (4374) 6,0 stptn
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie jaar 2Overgangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectOvergangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de economie verkort trajectOvergangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 2Overgangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 2Overgangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectOvergangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectOvergangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 2Overgangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectOvergangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 2Overgangscurriculum2439,02439,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels