Computernetwerken (4379)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim LAMOTTE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Peter QUAX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Maarten WIJNANTS 
 De heer Raf MENTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

schakelprogramma informaticaVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1897,01897,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels