Dimensioneren van beton 1 (4385)

Contactpersoon :Prof. ir. Pieter BAEKELAND
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. ir. Pieter BAEKELAND 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
 dr. ing. Rik STEENSELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Sterkteleer (4087) 5,0 stptn
    Structuurmechanica 1 (2840) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Structuurmechanica 2 (4389) 5,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Sterkteleer (4087) 5,0 stptn
    Structuurmechanica 1 (2840) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Structuurmechanica 2 (4389) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels