Revalidatie bij inwendige aandoeningen (4407)

Contactpersoon :Prof. dr. Chris BURTIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Chris BURTIN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dominique HANSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen DUCHATEAU 
 dr. Felipe VILACA CAVALLARI MACHADO 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Mevrouw Katrien COPERMANS 
 dr. Kirsten QUADFLIEG 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Sarah HAESEVOETS 
 dr. Stef FEIJEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Functioneren bij inwendige aandoeningen (4110) 12,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels