Gezondheidspromotie en communicatie deel 3 (4408)

Contactpersoon :dr. Kristof HUTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Kristof HUTS 
  
Co-titularis :Mevrouw Marga SWERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen DUCHATEAU 
 De heer Brecht VANHEERS 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Katrien COPERMANS 
 De heer Valentin SCHROYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Gezondheidspromotie en communicatie deel 2 (4114) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht813,0102536103,0NeeNeeNiet-numeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels