Wetenschappelijke vorming deel 3 (4410)

Contactpersoon :Prof. dr. Koen CUYPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Koen CUYPERS 
  
Co-titularis :dr. Carolien STROUWEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Kia PUUSTINEN 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Sara DA SILVA MAGALHAES FERREIRA 
 dr. Stef FEIJEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    wetenschappelijke vorming deel 2 (4115) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,065705,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels