Revalidatie bij musculoskeletale aandoeningen (4411)

Contactpersoon :Prof. dr. Lotte JANSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lotte JANSSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Sarah MICHIELS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Abner SERGOORIS 
 Mevrouw An-Sofie NULENS 
 Mevrouw Anne SCHROYEN 
 Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 De heer Bart BILLIET 
 dr. Bart DINGENEN 
 De heer Bram VANHEES 
 dr. Jonas VERBRUGGHE 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 dr. Kristof HUTS 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 dr. Nina GOOSSENS 
 De heer Philippe QUETIN 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Mevrouw Sara DEMOEN 
 De heer Sim KLAPS 
 Mevrouw Sofie VAN WESEMAEL 
 dr. Stef FEIJEN 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 Mevrouw Stephanie PAREYN 
 De heer Steven MENTENS 
 De heer Valentin SCHROYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Functioneren bij musculoskeletale aandoeningen (4111) 12,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels