Revalidatie bij pediatrische aandoeningen (4413)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrijn KLINGELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrijn KLINGELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Eugene RAMECKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Evi VERBECQUE 
 Mevrouw Hanne BASTIAENS 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 dr. Ingrid VAN DER VEER 
 Mevrouw Jasmine HOSKENS 
 Mevrouw Lidia CAPONI 
 dr. Lisa DECRAENE 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Mieke GOETSCHALCKX 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Mevrouw Silke VELGHE 
 Prof. Tina BELLEMANS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
 Prof. dr. Wim TOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Functioneren bij pediatrische aandoeningen (4112) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels