Multidisciplinaire benadering van pijn (4414)

Contactpersoon :dr. Thomas MATHEVE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
  
Co-titularis :dr. Thomas MATHEVE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Indra RAMAKERS 
 Mevrouw Lidia CAPONI 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Ruth PEETERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,065705,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,065705,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels