Vakdidactiek PAV-MAVO (4429)

Contactpersoon :Mevrouw Anja BECKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Anja BECKERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek initiatie PAV-MAVO (4778) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie optie vakdidactiek PAVVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen optie vakdidactiek PAVVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie 1 vakdidactiek GZW en vakdidactiek PAVVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie 1 vakdidactiek W&T en vakdidactiek PAVVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Keuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels