Biologie van de ongewervelde dieren: deel 2 (4430)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom ARTOIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ann CUYPERS 
 dr. Ruben EVENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Marlies MONNENS 
 De heer Vincent CUYPERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1 (4117) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels