Welzijn, preventie en eerste hulp in de zorg (4434)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank VANDENABEELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Anouk AGTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Mevrouw Ine HANSSEN 
 De heer Jan VALY 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,040413,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieKeuze813,040413,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels