Medische statistiek 1 (4437)

Contactpersoon :dr. Stijn JASPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Stijn JASPERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Niel HENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Kato MICHIELS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Yessika NATALIA 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels