Bachelorproef  (4449)

Contactpersoon :Prof. dr. Niel HENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Niel HENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Geert MOLENBERGHS 
 dr. Lisa HERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies AGTEN 
 Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Leyla KODALCI 
 Mevrouw Yessika NATALIA 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Medische statistiek 1 (4437) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.4 (4443) 3,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Diagnose en therapie: Professional (3906) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.4 (4443) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht1626,0404140416,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels