Keuzemodule - Verpakkingstechnologie (4478)

Contactpersoon :Prof. dr. Roos PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Roos PEETERS 
  
Co-titularis :ing. Dimitri ADONS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. ing. Bram BAMPS 
 ing. Gudrun NOWICKI 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de industriële wetenschappen - chemie 170,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: chemie optie duurzame procestechnologieKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de industriële wetenschappen: chemie optie farma en fijnchemieKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels