Netwerken (4490)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter QUAX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter QUAX 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arno VERSTRAETE 
 Prof. dr. Maarten WIJNANTS 
 De heer Raf MENTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - informaticaVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW informatica - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels