Visual computing (4491)

Contactpersoon :Prof. dr. Nick MICHIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Nick MICHIELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
 Prof. dr. Lode JORISSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram VANHERLE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - informaticaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW informatica - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels