Kwantitatieve onderzoeksmethoden (4495)

Contactpersoon :dr. Lotte DANIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Lotte DANIELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Sara LEROI-WERELDS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Diego VAES 
 Mevrouw Klara VROLIX 
 Prof. dr. Sandra STREUKENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Onderzoeksmethodologie (3506) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels