Literatuurstudie TEW (4496)

Contactpersoon :dr. Hannelore VAN DEN ABEELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Hannelore VAN DEN ABEELE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Pauline VANHEUSDEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels