Masterproef TiB (4507)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbeth CELIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Allard VAN RIEL 
 Prof. dr. Benoit DEPAIRE 
 Prof. dr. dr. Frank LAMBRECHTS 
 Prof. dr. Nadine LYBAERT 
 Prof. dr. Piet PAUWELS 
 Prof. dr. Wim MARNEFFE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    master handelsingenieur - technologie in business 48,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de master handelsingenieur - technologie in businessVerplicht64824,08156724,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels