Dimensioneren van beton 2 (4520)

Contactpersoon :Prof. ir. Pieter BAEKELAND
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. ir. Pieter BAEKELAND 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
 dr. ing. Rik STEENSELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Dimensioneren van beton 1 (4385) 5,0 stptn
    Structuurmechanica 2 (4389) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels