View the form in English.


Project stabiliteit (4522)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
 ing. Phil MELARD 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Dimensioneren van beton 1 (4385) 5,0 stptn
    Dimensioneren van hout (4387) 4,0 stptn
    Dimensioneren van metselwerk (4386) 3,0 stptn
    Dimensioneren van staal (4388) 4,0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3,0 stptn
    Structuurmechanica 2 (4389) 5,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Geotechniek 2 (2868) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

exchange industriële wetenschappenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels