User-Centered Software Engineering (4554)

Contactpersoon :Prof. dr. Karin CONINX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karin CONINX 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Rosa Lilia SEGUNDO DIAZ 
 De heer Wald HABETS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Health InformaticsVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze2439,02439,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels