Algemene wetenschappelijke stage en masterproef (4570)

Contactpersoon :Prof. dr. Raf MEESEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Raf MEESEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Koen CUYPERS 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annemie SPOOREN 
 Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 Prof. dr. Bart VAN WIJMEERSCH 
 dr. Carolien STROUWEN 
 Prof. dr. Chris BURTIN 
 Prof. dr. Dominique HANSEN 
 Prof. dr. Eugene RAMECKERS 
 Mevrouw Eva CORDERY 
 Prof. dr. Evi VERBECQUE 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
 dr. Jonas VERBRUGGHE 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Prof. dr. Katrijn KLINGELS 
 Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
 dr. Kim VAN DUN 
 dr. Leen PRENEN 
 Prof. dr. Lisa TABONE 
 Prof. dr. Lotte JANSSENS 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 dr. Nina GOOSSENS 
 dr. Paul HEEFFER 
 Prof. dr. Peter FEYS 
 dr. Pieter SEVERIJNS 
 Prof. dr. Sarah MICHIELS 
 dr. Thomas MATHEVE 
 De heer Tim NEMETH 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    wetenschappelijke vorming deel 2 (4115) 4,0 stptn
    Wetenschappelijke vorming deel 3 (4410) 5,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht56721,01018437321,0JaNeeNumeriek

exchange revalidatie en kinesitherapieKeuze56721,056721,0JaNeeNumeriek

exchange revalidatie en kinesitherapieKeuze56721,025031721,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels