Gevorderde principes in de inspanningsfysiologie (4573)

Contactpersoon :Prof. dr. Dominique HANSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dominique HANSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Chris BURTIN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
 dr. Kristof HUTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Revalidatie bij inwendige aandoeningen (4407) 10,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels