Gevorderde principes in de pediatrische revalidatie  (4575)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrijn KLINGELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrijn KLINGELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Eugene RAMECKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte JOHNSON 
 Prof. dr. Evi VERBECQUE 
 Mevrouw Hanne BASTIAENS 
 dr. Ingrid VAN DER VEER 
 Mevrouw Jasmine HOSKENS 
 Mevrouw Lidia CAPONI 
 Mevrouw Mieke GOETSCHALCKX 
 Mevrouw Silke VELGHE 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Revalidatie bij pediatrische aandoeningen (4413) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels