Inleefstage Zuiden  (4600)

Contactpersoon :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ilse BROEKX 
 Mevrouw Yana JANSSIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Borst, buik en bekken (3903) 11,0 stptn
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11,0 stptn
    Global health (3943) 3,0 stptn
    Hart en longen (4602) 12,0 stptn
    Het bewegingsstelsel (4099) 11,0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Infectie en immuniteit (3922) 11,0 stptn
    Klinisch redeneren (4607) 12,0 stptn
    Klinische vaardigheden en communicatie 3 (4604) 6,0 stptn
    Medische statistiek 1 (4437) 3,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Nier en spijsvertering (4603) 12,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.1 (4436) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.3 (4438) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.4 (4439) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.2 (4441) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.4 (4443) 3,0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeNa selectie1626,01626,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels