Hart en longen (4602)

Contactpersoon :Prof. dr. Paul DENDALE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Paul DENDALE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank JANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Dr. Chiel HEX 
 Prof. dr. David RUTTENS 
 Dr. Edouard BENIT 
 Prof. dr. Guido CLAESSEN 
 Prof. Dr. Hein HEIDBUCHEL 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Janneke COX 
 Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
 De heer Johan VIJGEN 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Katrien DE SMEDT-JANS 
 Prof. dr. Koenraad VAN RENTERGHEM 
 dr. Lieven HERBOTS 
 De heer Maarten FALTER 
 Prof. dr. Marc HENDRIKX 
 Prof. dr. Michiel THOMEER 
 dr. Olivier GHEKIERE 
 Prof. dr. Pascal VRANCKX 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
 De heer Pieter KOOPMAN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 Prof. dr. Ward SCHROOTEN 
 Prof. dr. Wilfried GYSELAERS 
 Prof. Dr. Wilfried MULLENS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Borst, buik en bekken (3903) 11,0 stptn
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11,0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11,0 stptn
    Infectie en immuniteit (3922) 11,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels