Nier en spijsvertering  (4603)

Contactpersoon :Prof. Dr. Bart DE MOOR
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Bart DE MOOR 
  
Co-titularis :Prof. dr. Philip CAENEPEEL 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Chiel HEX 
 Dr. Eline THYS 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Janneke COX 
 Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
 Prof. dr. Joris PENDERS 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 Mevrouw Melanie SCHOUTTETEN 
 Prof. dr. Pascal VRANCKX 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Borst, buik en bekken (3903) 11,0 stptn
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11,0 stptn
    Hart en longen (4602) 12,0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11,0 stptn
    Infectie en immuniteit (3922) 11,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels