De arts in de wereld  (4606)

Contactpersoon :Prof. Dr. Leen POPLEU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Paul DENDALE 
  
Met medewerking van :Mevrouw Cornelia DESSERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
 Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
 Dr. Chiel HEX 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Prof. dr. Esther WOLFS 
 Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
 De heer Henri GRUWEZ 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 De heer Jasper VERGUTS 
 Prof. dr. Jerome HENDRIKS 
 Prof. dr. Jochen BERGS 
 De heer Kevin BERBEN 
 Prof. dr. ir. Liesbet PEETERS 
 De heer Maarten FALTER 
 dr. Narjes MADHLOUM 
 Prof. dr. Noemie AUBERT BONN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Tina PARCIAK 
 Dr. Tjorven DETIENNE 
 De heer Tom DE GENDT 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
 dr. Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Borst, buik en bekken (3903) 11,0 stptn
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11,0 stptn
    Hart en longen (4602) 12,0 stptn
    Het bewegingsstelsel (4099) 11,0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Infectie en immuniteit (3922) 11,0 stptn
    Klinisch redeneren (4607) 12,0 stptn
    Klinische vaardigheden en communicatie 3 (4604) 6,0 stptn
    Medische statistiek 1 (4437) 3,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Nier en spijsvertering (4603) 12,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.1 (4436) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.3 (4438) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.4 (4439) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.2 (4441) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.4 (4443) 3,0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Borst, buik en bekken (3903) 11,0 stptn
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11,0 stptn
    Diagnose en beeldvorming: Professional (3904) 3,0 stptn
    Diagnose en therapie: Professional (3906) 3,0 stptn
    Hart en longen (4602) 12,0 stptn
    Het bewegingsstelsel (4099) 11,0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Infectie en immuniteit (3922) 11,0 stptn
    Klinisch redeneren (4607) 12,0 stptn
    Klinische vaardigheden en communicatie 3 (4604) 6,0 stptn
    Medische statistiek 1 (4437) 3,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Nier en spijsvertering (4603) 12,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.2 (4441) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.4 (4443) 3,0 stptn
    Van gen tot patiënt: Professional (3816) 3,0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels