De patiënt in evolutie  (4607)

Contactpersoon :Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. Dr. Bart DE MOOR 
 Dr. Chiel HEX 
 Prof. dr. David RUTTENS 
 Prof. dr. David WILSON 
 Dr. Eline THYS 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. dr. Frank JANS 
 Prof. dr. Gregory SERGEANT 
 Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
 Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Janneke COX 
 De heer Jasper VERGUTS 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Prof. dr. Koenraad VAN RENTERGHEM 
 Dr. Kristof THEVISSEN 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 Prof. dr. Michiel THOMEER 
 Prof. dr. Pascal VRANCKX 
 Prof. dr. Paul DENDALE 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
 Prof. dr. Philip CAENEPEEL 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 Prof. Dr. Wilfried MULLENS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
 dr. Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Borst, buik en bekken (3903) 11,0 stptn
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11,0 stptn
    Hart en longen (4602) 12,0 stptn
    Het bewegingsstelsel (4099) 11,0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Infectie en immuniteit (3922) 11,0 stptn
    Medische statistiek 1 (4437) 3,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Nier en spijsvertering (4603) 12,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.1 (4436) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.3 (4438) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 1.4 (4439) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.2 (4441) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.4 (4443) 3,0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Aanval en verdediging: Professional (3946) 3,0 stptn
    Borst, buik en bekken (3903) 11,0 stptn
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11,0 stptn
    Diagnose en beeldvorming: Professional (3904) 3,0 stptn
    Diagnose en therapie: Professional (3906) 3,0 stptn
    Hart en longen (4602) 12,0 stptn
    Het bewegingsstelsel (4099) 11,0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11,0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11,0 stptn
    Infectie en immuniteit (3922) 11,0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11,0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11,0 stptn
    Nier en spijsvertering (4603) 12,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.2 (4441) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3,0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.4 (4443) 3,0 stptn
    Van gen tot patiënt: Professional (3816) 3,0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels