Ondernemende organisaties en werknemers (4609)

Contactpersoon :Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF 
  
Met medewerking van :Mevrouw Marleen CUPERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Niels APPERMONT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Module 3 OndernemenVerplicht1353,01353,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels