Sociologie I (4671)

Contactpersoon :Prof. dr. Dounia BOURABAIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dounia BOURABAIN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Annelies CLIJSTERS 
 Mevrouw Julie CAUBERGH 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Floris DE KRIJGER 
 Mevrouw Leen SWINNEN 
 Prof. dr. Patrizia ZANONI 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de sociale wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels