Statistiek voor bedrijfseconomen (4681)

Contactpersoon :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT 
  
Co-titularis :dr. Liesbeth BRUCKERS 
 Prof. dr. Roel BRAEKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Kato MICHIELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma TEWVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma TEWVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels