Onderzoekstoepassingen in TEW (4683)

Contactpersoon :Prof. dr. Tensie STEIJVERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tensie STEIJVERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Koen VAN LAER 
 De heer Kris THYS 
 Mevrouw Pauline VANHEUSDEN 
 Prof. dr. Samantha BIELEN 
 De heer Wouter BOS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Kwalitatieve onderzoeksmethoden (3721) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels