Bedrijfsinnovatie in de praktijk (4699)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
  
Co-titularis :dr. Dorien BAETEN 
 Prof. dr. Piet PAUWELS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Anneleen MICHIELS 
 Prof. dr. Koen VAN LAER 
 Prof. dr. Kris BRAEKERS 
 Mevrouw Lien GEUNIS 
 dr. Steven VAN HOOF 
 Prof. dr. Tom KUPPENS 
 Prof. dr. Yannick BAMMENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma van hetzelfde academiejaar
    Stageproject O&O (4698) 26,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar materiomicsVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels