Klinische vaardigheden en communicatie 2 (4702)

Contactpersoon :Prof. dr. Hanne KINDERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Co-titularis :Dr. Chiel HEX 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Eline THYS 
 Mevrouw Hanne VAN ERUM 
 Mevrouw Karen GEUNES 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Sandra SEELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht1084,0272727274,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels