Leefstijl en omgeving  (4705)

Contactpersoon :Prof. dr. Hanne KINDERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
 Mevrouw Hanne VAN ERUM 
 De heer Johan DANEN 
 Prof. Dr. Muriel VERMARIEN 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Mevrouw Sandra SEELEN 
 Prof. dr. Tim NAWROT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels