Statistiek I (4739)

Contactpersoon :dr. Johan VERBEECK
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Johan VERBEECK 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ilka KLEIJNEN 
 Mevrouw Kato MICHIELS 
 Mevrouw Leyla KODALCI 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de sociale wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels