Kwalitatief onderzoek - verdieping (4748)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 De heer Kevin BERBEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht1205,01205,0JaJaNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeVerplicht1205,01205,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master in systeem -en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht1205,01205,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels