Systematisch literatuuronderzoek in de gezondheidszorg (4749)

Contactpersoon :Prof. dr. Ellen VLAEYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Dorien LANSSENS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Eva PEETERMANS 
 Mevrouw Eveline COEMANS 
 Mevrouw Leen HEYENS 
 dr. Narjes MADHLOUM 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels