Fiscale Ethiek (4759)

Contactpersoon :Prof. dr. Elly VAN DE VELDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elly VAN DE VELDE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Eric LANCKSWEERDT 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Jo BADISCO 
 De heer Kristof WILLEKENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
keuze master voor corporate (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
keuze master voor private (UH)Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels