Vakdidactiek initiatie wetenschappen en technologie (4777)

Contactpersoon :Prof. dr. Katleen DENOLF
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katleen DENOLF 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ilse ENGELEN 
 Mevrouw Jana BOUSSIER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie optie vakdicatiek informatica/wiskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort traject - bijkomende vakdidactiekVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie vakdidactiek medische wetenschappen en 1 vakdidactiek W&TVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject - bijkomende vakdidactiekKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels