Vakdidactisch project ontwerpwetenschappen (4784)

Contactpersoon :dr. arch. Ruth STEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. arch. Ruth STEVENS 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Bettina LUYTEN 
 Arch. Katrien RAEDTS 
 Mevrouw Lien PAULISSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4459) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels