Stage LIO deel 2 (4787)

Contactpersoon :Mevrouw Anja BECKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Co-titularis :Mevrouw Anja BECKERS 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Liesbet SMIDS 
 dr. Mario GIELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Stage LIO deel 1 (4786) 12,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Ingroeistage (4779) 12,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de economie verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels