Inleiding ziekte en gezondheid (4806)

Contactpersoon :Prof. dr. Hanne KINDERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgNa selectie1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master in systeem -en procesinnovatie in de gezondheidszorgNa selectie1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels