Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254)

Contactpersoon :De heer Styn CLAEYS
  
Coördinerend verantwoordelijke :De heer Styn CLAEYS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels