Inleiding tot de chemische procestechnologie (0620)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dries HERMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3307) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels