Besturingssystemen (0660)

Contactpersoon :Prof. dr. Fabian DI FIORE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Fabian DI FIORE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jori LIESENBORGS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Raf MENTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Computer- en communicatiesystemen (2191) 5.0 stptn
    Microprocessoren (2194) 5.0 stptn
    Object-georiënteerd programmeren I (2195) 8.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

schakelprogramma informaticaVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

exchange informaticaKeuze1897,01897,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels